Seminář Integrální jógy

se zaměřením na čakramy

a tibetskou jógu Tummo

Ivoš Chocholatý

Učení Fráni Drtikola, Evžena Štekla

a Bohumila Housera

11. - 12. 2. 2023

Náplň a cíl semináře

Cíl semináře je seznámit účastníka s praxí Tummo a vysvětlení skutečné podstaty tohoto odvětví jógy, která není v České republice příliš známá. Tummo je vnímáno jako otužovací jóga nebo meditace vnitřního ohně. Tummo je však ve skutečnosti nauka o psychickém teple a je to jedna z Naropových jóg. Podstata tohoto učení sahá mnohem dál než na otužování v zimě, které je jeho pouhým vedlejším efektem. Rozvinutím a praktikováním této jógy získáme a posílíme:

  • zdraví, celkovou vitalitu a imunitu

  • kontrolu nad nervovou soustavou

  • psychickou odolnost a sílu

  • koncentraci, zklidnění

  • duchovní pokrok díky hlubšímu porozumění tohoto učení

Náplní semináře je i meditační praxe, vipassana a energetické cvičení, inspirované spojením jógy a čchi-kungu.

Jednotlivá cvičení čerpají z tradic také indické a čínské jógy, hathajógy, kundalini jógy, pranajámy, čchi-kungu. Ukazují originální a vhodně se doplňující přístupy k duchovní praxi, jejíž podstata je ve všech tradicích stejná – experimentální a zkušenostní poznání pravé skutečnosti. 

Součástí semináře je i téma zdravé životosprávy, zdravá příprava pokrmů a základní pilíře posilování zdraví a imunity přirozenými prostředky. 

Jelikož je seminář pod vedením Ivoše Chocholatého, přímého žáka Bohumila Housera a Evžena Štekla, je veškeré učení na semináři praktikováno a předáváno po vzoru Učení Fráni Drtikola, mystika, fotografa, umělce, českého učitele buddhismu a kundalini jógy .

Co budete potřebovat - praktické informace

Místo konání semináře: Mateřská škola MAMA s. r. o., Měšická 822, Praha-Bášť, 250 85

Spojení: bus 368 Praha Ládví, nástupní zastávka vedle stanice metra C Ládví (jelikož se může jízdní řád změnit, bude platný čas odjezdu busu zaslán zájemcům e-mailem týden před seminářem). Výstupní zastávka Měšická.

Přespání: pro zájemce je zajištěno v budově mateřské školy


S sebou : pohodlné oblečení na cvičení, přezůvky, vlastní karimatku/jógamatku, deku, meditační polštářek, teplé oblečení, rukavice, čepice, ručník, náhradní oblečení (nutné - v případě propocení během praxe Tumma).

V případě přespání: vlastní spacák + vlastní osobní hygienické potřeby.

Oběd: vegetariánský oběd (pouze v sobotu) je zajištěn na místě a je zahrnutý v příspěvku na seminář. Drobná vegetariánská svačina, čaj, káva bude k dispozici po celou dobu programu za symbolický příspěvek. Každý účastník však může přispět a donést malou vegetariánskou svačinu z vlastních zdrojů, kterou poskytne jako dar.

Kapacita na seminář je omezená. Je nezbytné se registrovat přes Rezervační systém do 31. 1. 2023. Rezervací a uhrazením příspěvku jste na seminář přihlášeni.

Program

Sobota 11. 2. 2023

příchod v 9 hodin

zahájení v 9.30 hodin


>>>přivítání, krátký úvod, meditace, vipassana, energetické cvičení zejména čakramů, procházka v nedalekém okolí a venkovní koupání (dobrovolné), oběd, přednáška o zdravé životosprávě v souvislosti s imunitou, beseda, otázky a odpovědi, četba, bhajany a mantry.

V případě příznivých podmínek bude do programu zařazen i ozdravný rituál Bohumila Housera
NAMOAMIDABHUTSU (namandábu).

Neděle 12. 02. 2023

příchod v 9 hodin

zahájení v 9.30 hodin

>>>meditace, cvičení, vipassana, praxe na přání zájemců, společná beseda, otázky a odpovědi

13.00 konec programu, rozloučení

Program je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé, bude brán ohled na účastníky a jejich stupeň pokročilosti, intenzitu cvičení si nastaví každý sám, žádná část programu není povinná.

„Ke všem dějům, které nás potkají, má člověk vždy zachovat odstup, klid, mezeru mezi svým já a dějem. Tím se naučí správně vše hodnotit a pozná pomíjejícnost všech jevů.“


„Radost nepotřebuje důvod, vyrůstá ze sebe jako Bůh. Radost, která potřebuje příčiny, není radostí, nýbrž zábavou.“


„Být kliden, vyčkat, vzdát se všeho chtění, vnořit se do Ticha a trpělivě vyčkávat, až Bůh sám zjeví svoji Vůli.“

František Drtikol


„Vše jsou iluze a Bůh je jediná Realita. A to, co Vám tu říkám, jsou také iluze."


„Pokud jste stále bdělí a pozorní, již jste Osvícení.“

Bohumil Houser

"Samsára je podmíněná nevědomostí. Jakmile zjistíme, že nevědomost způsobuje absolutní realitu samsáry, tak se zasmějeme své vlastní hlouposti a jsme z toho venku, transformace nastává v každém okamžiku".

Ivoš„Karma - rovná se aktivita vědomí, aktivita vědomí – rovná se karma“

„Nirvána je samsára – samsára je nirvána“

„Nirvána je náš přirozený stav“

„Nirvána je podklad všeho“

„Není nic než nirvána“

~ František Drtikol~

Příspěvek na seminář

Účast na semináři je založena na bázi dobrovolného příspěvku v doporučené výši.

Naším cílem je umožnit účast každému zájemci, i tomu, kdo je momentálně ve finanční nouzi. Proto je možné příspěvek hradit i v dobrovolné výši, pokud si doporučenou výši příspěvku, uvedenou níže, nemůžete dovolit. V takovém případě prosím kontaktujte organizátory.

Doporučená výše dobrovolného příspěvku na seminář:

  • za celý seminář 1800 Kč

  • pouze za sobotu 1500 Kč

  • pouze za neděli 600 Kč

Příspěvek na seminář se hradí do 31. 1. 2023 převodem na účet spolku Setkání s Cestou:

2101577705 / 2010

Variabilní symbol: 20230111

Do poznámky uveďte: Víkendový seminář + příjmení,jméno

V případě přespání se přispívá pevnou částkou 200 Kč (v hotovosti na místě).


Máme radost, že můžeme fungovat v našem společenství na principu otevřeného daru. Finančním darem se tak účastníme rozvoje našich aktivit nejen pro sebe, ale také pro širší komunitu a společnost, kterou jak věříme, můžeme tímto příznivě ovlivnit.

Konání našich dalších aktivit tak můžete vždy podpořit dobrovolným příspěvkem v individuálně přiměřené výši na výše uvedený účet (do poznámky uveďte „Setkání“, var. symbol 777000).

Poděkovaní všem Vám, kteří tyto aktivity podpoříte.

Kontakt na organizátory Setkání s Cestou:

setkaniscestou@gmail.com

Eva Kaiserová 775 186 712

Gerard Kaiser 775 226 781

Reference účastníků, kteří absolvovali online cvičení a kurzy