Pravidelné setkávání, cvičení, meditace a besedy

s Ivošem

následovatelem Evžena Štekla, Fráni Drtikola, Bohumila Housera

"Poznání pravdy nás osvobozuje nejen filozoficky či duchovně, ale postupně transformuje celý náš život".

Ivoš

Pravidelné cvičení online

👉Srdečně vás zveme na ranní online cvičení s Ivošem a společenstvím přátel Cesty.

👉odkaz na připojení najdete na: www.setkaniscestou.cz

🧘každé úterý a čtvrtek od 5:30 hodin - ideální start dne - cvičení, meditace, čchi-kung, jóga, pránajáma, tummo, kriya joga, čakramy, kundalini joga.

👉cvičíme i každou sobotu od 18 hodin.

👉Minimální doporučená částka příspěvku za 1 cvičení: 140 Kč 

FAQ image

Pravidelné nedělní cvičení a beseda

👉Srdečně vás zveme na setkáni online s Ivošem a společenstvím přátel Cesty.

👉odkaz na připojení najdete na: www.setkaniscestou.cz

🧘od 18 praxe, cvičení, meditace moudrosti, vhledu a ponoru v nerozlišování (prádžná - samádhí), čchi-kung, jóga, pránajáma, tummo, kriya joga, čakramy, kundalini joga, vipassana, átma-vičara, pilíře posilování zdraví a imunity.

🧘od 20 hodin beseda nad tématy, praxe, otázky a odpovědi k duchovní praxi, Učení Fráni Drtikola, Evžena Štekla, Bohumila Housera, zpívání bhajanů a manter, vysvětlení jejich významu

👉Minimální doporučená částka příspěvku za 1 cvičení: 140 Kč 

👉Minimální doporučená částka příspěvku za 1 besedu: 200 Kč

FAQ image

Osobní setkání s Ivošem (konzultace)

👉 na konzultaci je nezbytné se předem objednat e-mailem nebo přes WhatsApp. Příspěvek je dobrovolný a jeho výše je stanovena po dohodě.

+420 739 350 399

chocholatyivo@gmail.com

FAQ image

Víkendové semináře

🧘Hlavní náplní semináře je koncentrační a meditační praxe, jejímž cílem je přes počáteční uklidnění mysli dojít k jejímu upokojení a rozvinutí pozornosti k porozumění skutečnosti. Tato praxe zahrnuje např. cvičení bdělé pozornosti, meditaci vhledu, meditaci soucítění a laskavosti, očistu čakramů, zpěv manter a bhajanů.

👉Minimální doporučená částka příspěvku je uvedena vždy u aktuálního semináře

FAQ image

Pobyty v přírodě

🧘Hlavní náplní soustředění je intenzivní koncentrační a meditační praxe, jejímž cílem je přes počáteční uklidnění mysli dojít k jejímu upokojení a rozvinutí pozornosti k porozumění skutečnosti. Tato praxe zahrnuje např. cvičení bdělé pozornosti, meditaci vhledu, meditaci soucítění a laskavosti, očistu čakramů, zpěv manter a bhajanů.

🧘Důraz je kladen na komplexní rozvoj duševního i fyzického potenciálu člověka za účelem dosažení vhledu (integrální jóga). Jednotlivá cvičení dle programu soustředění čerpají z tradic indické, čínské, tibetské aj. jógy, včetně hathajógy, pranajámy, čchi-kungu, tummo (nauka o psychickém teple), křesťanské mystiky apod. Ukazují originální a vhodně se doplňující přístupy k duchovní praxi, jejíž podstata je ve všech tradicích stejná – experimentální a zkušenostní poznání pravé skutečnosti.

👉Minimální doporučená částka příspěvku je uvedena vždy u aktuálního pobytu

FAQ image

Workshopy pro firmy

👉připravuje se

FAQ image

Pokud váháte a nejste si jisti, zda se setkání, semináře nebo pobytu účastnit, můžete si rezervovat nezávaznou konzultaci s Ivošem.

Pro koho jsou naše setkávání vhodná?

Jsou vhodné pro každého - pro začátečníka i pokročilého. Není podmínkou znát jakoukoli teorii, filosofii či přímo cvičení samotné. Cvičení působí integrálně a automaticky na všech úrovních lidské bytosti a to bez výjimky. Setkávání a cvičení jsou vhodné pro každého se zájmem o posilování zdraví a imunity s přesahem ke spiritualitě a s láskou ke zdravému životnímu stylu.


Díky cvičení a setkávání můžete vyřešit situace a stavy jako například:

 • Nezvládání stresu, úzkosti, psychické potíže

 • Únavu, apatii, ztrátu motivace

 • Problémy ve vztazích

 • Nepříjemné a těžké životní situace

 • Zdravotní potíže

Cvičení a setkávání vám pomohou:

 • Poznat sami sebe

 • Získat širší souvislosti a pochopení

 • Mít život více pod kontrolou

 • Upevnit své psychické i fyzické zdraví

 • Nastolit rovnováhu

 • Důvěřovat a uvolnit se

 • Posunout se dál ve své duchovní praxi

Můžete si rezervovat vámi vybrané cvičení

nebo si objednejte 10 minutovou konzultaci s Ivošem,

na které se dozvíte více podrobností.

Bankovní účet pro úhradu příspěvků a darů

Číslo účtu: 2101577705 / 2010

V případě zaslání příspěvku na cvičení - uveďte do poznámky pro příjemce "Setkání", variabilní symbol 777000

V případě zaslání daru – uveďte do poznámky pro příjemce „Dar“ (bez variabilního symbolu).

FAQ image

Kontakt na organizátory spolku

Eva Kaiserová

775186712

Gerard Kaiser

775226781

setkaniscestou@gmail.com

FAQ image

"Poznání pravdy nás osvobozuje nejen filozoficky či duchovně, ale postupně transformuje celý náš život, celou naši bytost jakož i naše chápání a vnímání vesmíru a všeho živého kolem nás. Tak se vedlejším účinkem kráčení po Cestě, uzdravujeme z bezmoci nemocí, k radosti z nektaru podstaty života a smrti, k síle moci zdraví a smysluplného života. Nechme se inspirovat tisíciletími praxí ověřených metod, technik, praxí, jakož i moderními objevy věd, které mohou podstatně pomoci na Cestě k poznání Nejvyššího".

Ivoš


Nemohu si dovolit zaplatit příspěvek …

Cílem našeho spolku je provozování činností a společného programu tak, aby byla umožněna účast všem vážným zájemcům, i těm, kteří jsou momentálně v nouzi. Z tohoto důvodu jsou činnosti a program spolku založeny na vzájemné sounáležitosti.

V praxi to vypadá tak, že jsou stanoveny minimální doporučené částky příspěvků, které zohledňují pokrytí nákladů akce a dále lidé pomáhají spolku podle svých osobních možností formou darů (finanční i nefinanční dary) nebo pomocí s organizací aktivit společenství. Je důležité podporovat každého člověka v jeho duchovním růstu. Tím podpoříme nejen jednotlivce, ale i celou společnost, neboť všichni jsme propojeni.

Pokud toužíte po poznání, ale nacházíte se momentálně v nepříznivé finanční situaci, můžeme společně najít řešení:

👉popište nám svou finanční situaci – kolik jste schopni zaplatit za akci (jednorázově nebo ve splátce)

👉nabídněte jiné nepeněžní způsoby pomoci spolku (např. s organizací aktivit, aktivním zapojením se do činnosti spolku nebo využití osobních darů ve prospěch spolku)

FAQ image

Mohu přispět klidně více …

Pokud se naopak nacházíte v příznivé finanční situaci, můžete přispět částkou libovolně vyšší. Svým příspěvkem podpoříte nejen spolek, ale i někoho, kdo je ve finanční nouzi a příspěvek si nemůže dovolit uhradit.

Bankovní účet pro zasílání příspěvků a darů: 2101577705 / 2010

V případě zaslání daru – uveďte do poznámky pro příjemce „Dar“ (bez variabilního symbolu).

FAQ image

Proč bych měl být štědrý?

Štědrost (Dána) ve svých rozpravách hluboce vyzdvihoval i sám Buddha Šakjamuni. Buddha učil, že štědrost vytváří radostné srdce a poklidnou mysl, a že je prvním krokem na cestě směrem k hluboké radosti a soucitu. Dávající srdce podporuje naši vnitřní praxi a zbavuje nás zatuhlosti egoistického přístupu „vlastnit a udržet“. Dávající podporuje darem soudržnost celé společnosti a karmicky se těmito skutky vyvazuje ze svých vlastních pout! Dávající tedy pomáhá v prvé řadě nejvíce sám sobě, ale i celé společnosti. Vše je propojeno. Ivoš dodává, že schopnost soucítit a dávat nezištně a pomáhat druhým, nás učí kráčet k lidské zralosti a velikosti.

FAQ image

Jak konkrétně pomáhám vlastní štědrostí celé společnosti?

Tuto otázku nám svou odpovědí osvětluje Mātā Amritānandamayī Devī (dále jen AMMA). Amma hovoří o tom, že na naši společnost se můžeme dívat jako na mnohapatrový dům, kde ve spodních patrech bydlí chudí lidé a v horních bohatí. Jestliže dojde k požáru (hněv, nenávist, výbuchy násilí) v nejnižším patře domu (chudí lidé), požár pak zachvátí celou společnost a zničí i ty, kdo se nachází v horních patrech společnosti (bohatí lidé).

Ivoš k tomuto dodává: „Toto by mělo být motivací – udržet společnost v soudržnosti a ukázat, že je postavena na životaschopných základech. „Bohatí se starají o ty méně zajištěné i tím způsobem, že jim umožňují postup na Cestě. Tak se stávají skutečnými lídry. Těm patří prostředky pro to, aby mohli společnost posunout zase o kousek dál. Ostatní je s vděkem rádi následují a pomáhají zase jinými, dostupnými způsoby. Zkušenější vede toho, kdo je méně zkušený. Toto je přirozený stav věcí. A tak společnost, která žije dle přírodních zákonů netrpí zbytečnými sváry a boji, ale dobře  prosperuje a rychle postupuje ve svém rozvoji„

A tak, ať už přispíváte finančně nebo pomocí s organizací aktivit, dobrými referencemi, nápady apod., vždy se tak účastníte i této mise společenství přátel Cesty pro celou společnost v přesvědčení, že to může naši společnost dlouhodobě pozitivně inspirovat k dobrému dalšímu vývoji.

FAQ image

Kdo za vším stojí?

Ing. Ivo Chocholatý

Ivo je přímý pokračovatel Učení Fráni Drtikola, mystika, fotografa, umělce, českého učitele buddhismu a kundalini jógy a to díky několikaletému praktikování u jeho žáka a následovníka Evžena Štekla, vyhledávaného buddhistického mistra 70. a 80. let.

 • mnoholeté praktikování a cvičení u učitelů jako Evžen Štekl a také dr. Bohumil Houser, díky kterým Ivoš dokončil svou Cestu.

 • od roku 2019 založení spolku Setkání s Cestou a provozování pravidelných činností pro veřejnost

  www.setkaniscestou.cz

"Samsára je podmíněná nevědomostí. Jakmile
zjistíme, že nevědomost způsobuje absolutní realitu samsáry, tak se zasmějeme
své vlastní hlouposti a jsme z toho venku, transformace nastává
v každém okamžiku"

~ Ivoš ~

"Nirvána je samsára – samsára je nirvána“

"Nirvána je náš přirozený stav“

"Ani na nirváně nesmíš lpět“

"Nirvána je podklad všeho“


~ František Drtikol ~

Reference účastníků, kteří absolvovali online cvičení a kurzy

Neváhejte a rezervujte si 10 minutovou konzultaci s Ivošem,

na které se dozvíte více podrobností o našich setkáváních.